ECO INDUSTRIA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL, S.A. (en endavant, ECOINDUSTRIA) és titular de la pàgina web: www.grupoecoindustria.com

1) DADES IDENTIFICATIVES: Complint el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’empresa titular d’aquesta pàgina web és ECOINDUSTRIA, amb domicili al c/ París, 206, 4º 2ª, 08008, Barcelona, amb número de C.I.F: A-61860698, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31.366, foli 193, full nº B-187499 i correu electrònic de contacte: grupoecoindustria@grupoecoindustria.com.

2) USUARI: L’accés i/o ús de dita web d’ECOINDUSTRIA li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de el dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les dites Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3) ÚS DEL PORTAL: La web d’ECOINDUSTRIA proporciona accés a diverses informacions, serveis, programes o dades en Internet pertanyents a ECOINDUSTRIA o als seus llicenciadors als que l’USUARI pot tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, i a no fer-los servir per a (a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic -il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (c) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ECOINDUSTRIA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment anomenats; (d) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ECOINDUSTRIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adients per a la seva publicació.

Per altra part, els formularis en què es formalitzi la seva sol·licitud d’informació seran emmagatzemats en el nostre sistema, mantenint-se accessibles mitjançant els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació que pot exercir dirigint-se a l’adreça indicada en el primer paràgraf.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: ECOINDUSTRIA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…).

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ECOINDUSTRIA. Podrà visualitzar els elements de la web i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’ECOINDUSTRIA.

5) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: ECOINDUSTRIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Així mateix, ECOINDUSTRIA no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través de www.grupoecoindustria.com. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter informatiu i per aquest motiu ECOINDUSTRIA no es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o en tercrs sobre la base de la informació obtinguda en aquest lloc web.

6) MODIFICACIONS: ECOINDUSTRIA es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

7) ÚS DE COOKIES: ECOINDUSTRIA podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per el seu lloc web. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per ECOINDUSTRIA, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

8) ENLLAÇOS: En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ECOINDUSTRIA no exercirà cap tipus de control sobre els dits llocs i continguts.

En cap cas ECOINDUSTRIA assumirà cap responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9) DRET D’EXCLUSIÓ: ECOINDUSTRIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10) GENERALITATS: ECOINDUSTRIA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: ECOINDUSTRIA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre ECOINDUSTRIA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

———————————————

Privacitat i protecció de dades:

De conformitat amb allò establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA amb CIF A61860698 i domicili social al C/ PARIS, 206 4º 2ª 08008, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes abans anomenats.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per les finalitats esmentades.

ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adient, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per què aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense retard quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt.

Al seu torn, informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA, dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades accepta la política de privacitat d’ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA.

A ECOINDUSTRIA ens preocupem per la privacitat de les seves dades, i per això garantim la major confidencialitat en el seu tractament. En concret, <www.grupoecoindustria.com> no utilitza cookies que puguin fer un ús no consentit de les seves dades personals.