Servicios Reach & CLP

Descárgate gratuitamente nuestro E-BOOK sobre:

CONEIX LES SEVES OBLIGACIONS EN REACH?

Aquest Reglament Europeu regula la fabricació, importació, comercialització i ús de substàncies químiques, ja sigui com a tals, en preparats o incloses en articles que poden alliberar-les. A conseqüència d’això, REACH comporta diverses i nombroses obligacions per a fabricants, importadors i usuaris intermedis de substàncies químiques. Entre aquestes obligacions, cal destacar que les substàncies químiques fabricades o importades en quantitats superiors a 1 T/any que no hagin estat registrades degudament abans del 31 de maig de 2018 no podran comercialitzar-se ni utilitzar-se a la Unió Europea.

Coneix les seves obligacions respecte al REACH? I els seus drets? Quina és la seva situació?

Des de Grupo Ecoindustria podem ajudar-vos:

  • Tenim més de 15 anys d’experiència assessorant al sector industrial i actualment donem suport a més de 120 factories i grups empresarials.
  • Oferim solucions a mida.
  • Garantim independència davant de laboratoris i tercers.

    Escribe tu correo electrónico y te enviamos el e-book,
    gratuitamente a tu email: