• QUI SOM?

HISTÒRIA

En el Grupo Ecoindustria vam iniciar la nostra activitat l’any 1998 per a col·laborar amb les empreses industrials en les seves tasques mediambientals. Ens esforcem en aconseguir-ho mitjançant:

 • Veure el medi ambient com un aspecte més dels afers diaris dels nostres clients. Per tant, la recerca de la millor relació despesa – benefici passa a ser primordial.
 • Una oferta de serveis suficientment àmplia i modular, en la que cada client pugui definir el servei que més s’ajusti a les seves necessitats.
 • Una filosofia que pivota sobre els processos del client i no sobre una visió a “final – de – canonada”.
 • En l’actualitat, la nostra activitat comprèn tot el territori espanyol, prestant servei directe a més de 100 instal·lacions fabrils i operant més de 20 depuradores industrials. Així mateix, mitjançant patronals i agrupacions similars donem servei indirecte a més de 300 factories.

El grup el formem:

Ecoindustria Medioambiente, S.A.
Depurindus S.A.
Servicios Medioambientales del Ebro, S.L. (SME)
Ecoadvisers, S.L.

L’any 2012 hem iniciat actuacions sistemàtiques fora d’Espanya.

EQUIP

Les persones que treballem en el Grupo Ecoindustria constituïm el seu principal actiu i estem en condicions de prestar el millor servei als nostres clients mitjançant els nostres coneixements en medi ambient i processos industrials.
Per a aconseguir-ho:

 • Prestem especial atenció a la combinació de coneixements, experiència i sensibilitat tant en els aspectes mediambientals com en els propis del sector fabril.
 • De manera continua, seguim un pla de formació, que actualitzem tenint en compte els darrers desenvolupaments tecnològics i normatius.

En aquests moments, la nostra plantilla està formada per més de 20 titulats universitaris, que treballen des de 4 localitzacions a Espanya. Així mateix, col·laborem amb professionals externs quan el projecte ho requerei

Juan Grau Rahola

Juan Grau Rahola

Fundador i Director General

Enginyer Industrial UPC. MBA IESE. Més de 25 anys d’experiència en micro i macro contaminació tant des de l’òptica de processos com de la de la seva relació amb el Medi Ambient.

Gema Aldanondo Sánchez

Gema Aldanondo Sánchez

Enginyera de projectes

Enginyera química, especialitat en medi ambient, UCM i FCTUC. 7 anys d‘experiència professional en estudis i projectes d’aigua i medi ambient.

Mar Riera Renter

Mar Riera Renter

Supervisora d’operació

Llicenciada en Biologia. Més de 20 anys d’experiència en depuració d’aigües residuals.

Mireia Paneque Sureda

Mireia Paneque Sureda

Directora de projectes

Enginyera industrial especialitzada en química industrial. Àmplia experiència en operació i supervisió de depuradores d’aigua residual industrial.

Mireia Gili Romero

Mireia Gili Romero

Directora de projectes

Enginyera Tècnica Agrícola. Màster en Enginyeria ambiental, UPC. Experiència en gestió ambiental industrial.

OBJETIUS I VALORS

ELS NOSTRES OBJETIUS

 • Ser el proveïdor mediambiental de referència en el món industrial per la competitivitat dels nostres serveis.
 • Oferir solucions no només eficients, robustes i econòmicament atractives sinó que, a més, siguin tècnicament elegants.
 • Mantenir un entorn de treball que sigui intel·lectualment estimulant per a poder definir les millors solucions als problemes més complexos.
 • Aconseguir el millor resultat financer per a poder defensar la nostra independència.

ELS NOSTRES VALORS

 • Enfocats al client. En els seus processos, en una anàlisi global dels seus problemes, en el seu entorn específic i en una avaluació continua dels riscos i costos ambientals que ha de suportar per a poder oferir-li les millors solucions.
 • Una actitud proactiva i positiva.
  • Amb els nostres clients, no esperem que petits inconvenients es converteixin en problemes per a definir, proposar i implementar solucions.
  • Internament, promovem, valorem i incentivem la innovació i una actitud emprenedora.
 • Obsessionats en millorar i invertir en els nostres actius.El nostre personal. No escatimem esforços i despeses en la seva formació. En el nostre entorn immediat i proper, volem ser, i creiem que ho estem aconseguint, la companyia que, proporcionalment, inverteix més en formació. Enfront d’un món en constant evolució, hem d’anar un pas per davant per poder estar en condicions d’oferir les millors solucions.
 • Flexibilitat. Treballem amb qualsevol client industrial, no ens importa la grandària del problema i busquem la millor solució des d’una visió global. Es realitzen projectes independentment de la seva grandària o complexitat. No ens centrem exclusivament en un vector (aire, agua, atmosfera,..) o en un sector industrial.
 • Honestedat i transparència. Creiem que s’ha de treballar dins del marc legal. Només mitjançant un coneixement en profunditat del mateix, es poden desenvolupar solucions que siguin competitives, tant en costos com en prestacions o en gestió del risc.
 • Independència: la nostra vocació és clarament industrial. No busquem aliances amb proveïdors d’equips, o solucions tancades, que puguin suposar un conflicte d’interessos. No busquem activament treballar amb l’Administració per així mantenir unes lleialtats clares i transparents.