• SERVEIS

Els nostres serveis s’ajusten totalment a las necessitats dels clients. Poden abastar projectes de qualsevol complexitat, durada, i de diferents graus d’implicació sobre qualsevol camp o vector.

Podem agrupar-los en:

OPERACIÓ

 • Optimització de costos mediambientals.
 • Diagnòstic i operació d’infraestructures ambientals i altres no essencials.
 • Gestió de tributs, ecotaxes, drets d’emissió,…
 • Legalització d’activitat i d’abocaments.
 • Gestió, operació i legalització dels vectors clàssics (aigua, atmosfera i residus) i dels emergents (olors i soroll).
 • Estat del sòl i aigües subterrànies: actuacions de remediació, legalització i seguiment.
 • Reutilització d’aigües residuals.
 • Suport continuat al Departament de Medi Ambient.
 • Externalització del Departament de Medi Ambient.
 • Implantació i operació del Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA).

COORDINACIÓ

 • Gestió de projectes de millora ambiental i direcció de l’obra.
 • Homogeneïtzació de paràmetres mediambientals per a diferents factories. El quadre de comandament.
 • Seguiment d’obligacions legals en un entorn multi-factoria.

AJUT ESTRATÈGIC

 • Facilitar la recerca de sinèrgies determinant la millor solució per a cada entorn.
 • Establir marcs de referència i/o quadres de comandament que ajudin a la Direcció a comparar la gestió d’unitats productives que operen en diferents entorns geogràfics i sota condicionants completament diferents.
 • Recerca d’instruments financers d’ajut i suport a les solucions implementades.
 • Tracte amb l’Administració.